fbpx

Kansliet

Sveriges största idrottsklubb

Djurgårdens IF har
441 SM-guld totalt

Bakgrund
År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare – ledare, idrottare, styrelser, organisationer och supportrar medverkat i arbetet så antog alla föreningar gemensamt en styrande värdegrund för alla alliansföreningar. Den består av en vision och en position som uttalar en evig strävan att vara den ledande idrottsföreningen i Sverige, med ambitionen att vara bäst på att få människor att växa. Det är den fyr som ger riktning för oss och alla som vill verka med vårt namn. Vår karta är våra nio framgångsprinciper. Vi vet att när vi följer dem, så går alla resultat vår väg. Vi har nått störst framgångar i flest idrotter under våra första 125 år. Vår gemensamma plattform gör oss ännu bättre på att få människor att växa och ge mer tillbaka till människor och samhälle i ytterligare 125 år.

Kortversion – vår vision

’DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING FÅR MÄNNISKOR ATT VÄXA GENOM IDROTTENS GEMENSKAP, FÖR SAMHÄLLETS BÄSTA’’

• För oss är idrott något som får människor att växa
• Vi ger en gemenskap och en utvecklande väg för att hantera utmaningar
• Vi visar att rättvisa förutsättningar bygger både individer och samhälle

Vår position

• Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen i Sverige och en symbol för Stockholm
• Vi agerar nytänkande för att utveckla våra idrotter, vårt sociala ansvar, vår attraktionskraft och gemenskap.
• Vi vågar ta ställning och visa vägen
sprider stolthet

Våra nio framgångsprinciper

1. Stå upp för rättvisa – Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör.
2. Tydligt ledarskap – Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage.
3. Tar socialt ansvar – Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i samhället.
4. Professionell inställning – Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och att lära oss i allt vi gör.

Varumärket Djurgårdens IF

Under årens lopp har vi laddat varumärket Djurgårdens IF med alla de positiva värderingar som följt med framgångarna. Genom att vårda och vara rädd om varumärket kan alla föreningar inom Djurgårdens IF dra nytta av det starka varumärket som gemensam identifikation. 

Våra nio framgångsprinciper

5. Goda förebilder – Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer.
6. Varm gemenskap – Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra
7. Alltid visa vilja – Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang.
8. Uppmuntra mod – Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa.
9. Glädje och kärlek – Vi delar entusiasm, inspiration och hopp.

Patentskyddat varumärke

Djurgårdens IF och varumärkesskölden är i kombination med föreningens färger registrerade som varumärken hos Patent&Registreringsverket.  Det betyder att ingen har rätt att använda varumärket utan vårt tillstånd.