KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Medlemmar i DIF Basket kallas härmed till extra årsmöte. 1/6 [...]